Regulamin

Regulamin korzystania z księgarni internetowej wilkikrol.pl:

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Go Culture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-512, ul. Puławska 24a/32, NIP: 521-36-28-920, REGON: 146045067, umożliwia zakup towarów w Księgarni (zwanej również Sklepem) pod adresem www.wilkikrol.pl
 2. Sklep internetowy www.wilkikrol.pl prowadzi sprzedaż detaliczną książek za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin określa zasady zamawiania produktów w Księgarni.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie przez Go Culture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-512, ul. Puławska 24a/32, NIP: 521-36-28-920, REGON: 146045067 w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym www.wilkikrol.pl i działań marketingowych www.wilkikrol.pl oraz Go Culture sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
 5. Do umowy sprzedaży produktów w księgarni stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania księgarni
 7. Księgarnia www.wilkikrol.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
 8. Numer konta księgarni internetowej www.wilkikrol.pl, , na który dokonywać należy wpłat to: 06 2130 0004 2001 0594 1968 0002 w Volkswagen Bank Direct.

 ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĘGARNI WILKIKROL.PL

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego – Klientem a www.wilkikrol.pl – Księgarnią, zwaną również Sklepem.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostarczonymi produktami.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Aby dokonać zakupu w Księgarni internetowej www.wilkikrol.pl i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie księgarni bądź w przypadku zamówień zagranicznych złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@goculture.pl
 5. Zamówienia można składać 24h na dobę. Realizowanie zamówień odbywa się w godzinach pracy sklepu: od poniedziałku do piątku od 10:00 do 17: 00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 6. W celu złożenia zamówienia należy zarejestrować się, a następnie dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty księgarni wraz z podaniem ilości, a następnie dodać produkty do koszyka.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu “Koszyk/Dane do wysyłki” wymaganych danych teleadresowych koniecznych do realizacji zamówienia.
 8. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „ Płacę”, użytkownik ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki
 9. Zatwierdzenie przyciskiem „Płacę” spowoduje przeniesienie na stronę Payu.pl, firmy pośredniczącej w płatnościach księgarni www.wilkikrol.pl
 10. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Będzie ono zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia, wybranego rodzaju dostawy oraz danych wysyłkowych.
 11. Warunki płatności w Księgarni www.wilkikrol.pl zostały opisane w rozdziale Płatności
 12. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem: kontakt@goculture.pl
 13. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

 

DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski firmą kurierską Jet Pack s.c lub przez Pocztę Polską przesyłką poleconą.
 2. Opłaty za dostawę produktów zamówionych w księgarni podawane w procesie składania zamówienia i są uzależnione od wagi przesyłki i kosztów opakowania.
 3. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy liczony od dnia nadania przesyłki, Przesyłki kurierskie nadawane są codziennie do godziny 12:00. Zamówienia zrealizowane po tej godzinie wysyłane są następnego dnia roboczego.
 4. Produkty wysyłane za pomocą Poczty Polskiej (listem poleconym) powinny być dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 3 dni roboczych,
 5. Koszty przesyłki towarów zakupionych w księgarni ponosi Klient. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

 

PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów w Księgarni www.wilkikrol.pl podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Klient płaci za zamówione produkty za pomocą przelewu bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym payu.pl bądź bezpośrednio na konto firmowe sklepu po uzgodnieniu szczegółów zamówienia drogą mailową.
 4. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar, zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu bądź podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu payu.pl)
 5. W Księgarni www.wilkikrol.pl transakcje realizowane są za pomocą systemu payu.pl, w którym można wybrać jedną z następujących form płatności:
 • Karta VISA, MasterCard, EuroCard, JCB, Diners Club- mTransfer (mBank)
 • Płacę z Inteligo (konto Inteligo)
 • MultiTransfer (MultiBank)
 • Przelew24 (BZWBK)
 • ING Bank Śląski
 • Płać z Nordea
 • Przelew z BPH
 • Pekao24 (Bank Pekao S.A.)
 • iPKO (Bank PKO BP)
 • MilleNet (Millennium Bank)
 • Deutsche Bank PBC S.A.
 • Kredyt Bank S.A. (KB24)
 • Lukas Bank
 • CitiBank Handlowy
 • InvestBank
 • Bank Gospodarki Żywnościowej- Meritum Bank-Polbank EFG
 • Getin Bank
 • Eurobank
 • Raiffeisen Bank
 • zwykły przelew bankowy

 

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszystkie produkty oferowane w księgarni są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. W przypadku posiadania przez produkty wad o charakterze niezgodności towaru z umową reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wad oraz paragonem, listem poleconym na adres siedziby Go Culture sp. z o.o. , w Warszawie 02-517, ul. Rakowiecka 1/3, lok.4 , z dopiskiem: „Reklamacja”.
 3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki
 5. W przypadku, gdy realizacja reklamacji Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji. Koszty wysyłki towaru w takim przypadku są bezzwrotne.
 7. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.
 8. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie nadany na podany przez Klienta numer konta w ciągu 3 dni od dostarczenia zwrotu towaru. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia oraz koszty dostawy towarów do Klienta.
 9. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
 10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Zamawiającemu przysługuje jako konsumentowi prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 10 dni, liczonym od dnia dostarczenia towaru Zamawiającemu. W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 10 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je wraz ze zwracanym towarem na adres Wydawnictwa.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Zamawiającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia towaru Zamawiającemu. 
 3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu jako konsumentowi w wypadkach: W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt. V 1) skorzystania przez Zamawiającego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Księgarnia dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Księgarni towaru na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy podany przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zwrotu towaru Księgarni.W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt. V 1) skorzystania przez Zamawiającego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Księgarnia dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Księgarni towaru na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy podany przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zwrotu towaru Księgarni.
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 
  • dostarczania prasy.
 5. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt. V 1) skorzystania przez Zamawiającego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Księgarnia dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Księgarni towaru na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy podany przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zwrotu towaru Księgarni.
 6. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Księgarni towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Zamawiający pokrywa sam i nie podlega on zwrotowi.
 7. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (pkt. V 1) skorzystania przez Zamawiającego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Zamawiającego przez Księgarnię ponosi Zamawiający.

 

 

 

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl